Nederlands English Deutsch

Drechttankcleaning BV gaat voor u tot de bodem

Schepen cleanen en afvalstoffen afvoeren, zowel in de binnenvaart als de zeevaart: Drechttankcleaning maakt graag schoon schip voor u!

DTC is gevestigd in Dordrecht en is gespecialiseerd in de meest uiteenlopende reinigingswerkzaamheden, zowel op het water als op de wal. Ook bij calamiteiten kunt u 24 uur per dag en 7 dagen in de week een beroep doen op DTC.

Afvalinzameling

Met de juiste milieucertificaten op zak, voldoet DTC aan de regels van het kwaliteitszorgsysteem en zorgt hiermee voor een verantwoorde afvalinzameling.
Wij houden uw schip en bedrijf schoon Wij houden uw schip en bedrijf schoon
Te allen tijde bereikbaar Altijd bereikbaar
Bij calamiteiten direct inzetbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week Bij calamiteiten direct inzetbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week
In het bezit van de juiste milieu-certificaten In het bezit van de juiste milieu-certificaten

Design by 4ice Productions - © 2017